certificering

Certificering - ISPM 15

Godkendelse

Vi er certificeret af Landbrugsstyrelsen til at fremstille træemballage af indkøbt afbarket og varmebehandlet træ.

Varmebehandlet træ

Træet opvarmes til en kernetemperatur på mindst 56 °C i mindst 30 minutter (HT).

ISPM Mærkning

Nyproduceret dansk træemballage, som er ISPM 15 certificeret, skal mærkes med følgende: IPPC’s logo ISO-landekode for Danmark: DK- Virkomhedens firecifrede registreringsnummer fra Plantedirektoratet Koden for varmebehandling: HT

Hvad er ISPM 15

ISPM 15 er en international standard for behandling af uforarbejdet træ til fremstilling af emballage. Hvis en virksomhed er certificeret efter standarden, kan den mærke emballagen med et internationalt anerkendt mærke, som tegn på at træet er behandlet mod planteskadegørere.

Formålet med ISPM 15

Ved at bruge ISPM 15-mærket træ sikrer du, at træemballagen er behandlet og mærket efter en fælles international standard. Dermed reduceres risikoen for, at skadegørerne spreder sig. Mærkningen gør det muligt at spore træemballagens producent og oprindelsesland. Træemballage fra tredjelande skal overholde ISPM 15’s behandlings- og mærkningskrav for, at den kan indføres i EU.

For yderligere informationer

Besøg landbrugsstyrelsens hjemmeside www.lbst.dk/ og IPPC internationale hjemmeside www.ippc.int/en/